Dette er en unik mulighet til å delta på en internasjonal konferanse om kreativitet, tenkning og tankekraft uten å måtte reise veldig langt!

Konferansen har en interessant historie. Den som startet det hele i 1982 var en optimistisk universitetslærer fra Fiji øyene. Han inviterte Edward de Bono, forfatteren til en hel rekke bøker om tenkning, bl.a. «Lateral tenkning», til å komme for å holde et foredrag om sine bøker. Edward de Bono takket ja, og pågangsmotet hos universitetslæreren økte. Han søkte så om økonomisk støtte fra Storbritannia for samtidig å engasjere forelesere derfra. Litt overraskende fikk han penger og planene og ambisjonene vokste. Resultatet ble til slutt «Den første Internasjonale konferansen om tenkning» med 250 deltagere fra 42 ulike universiteter! Siden da har det blitt arrangert mange slike konferanser. Den 12 internasjonale konferansen om tenkning fant sted i juli 2005 i Melbourne, Australia, med 1500 deltagere fra mer enn tretti land.

Den Internasjonale komiteen for Conference on Thinking har valgt å legge neste konferanse til Norrköping i Sverige fra 17. til 21. juni 2007. Mottoet for konferansen blir Curious Minds Think and Learn by exploring the Unknow. Det er en bærende idé å samle personer som er aktive innen skole, næringsliv, kunst, kultur, pleie og omsorg, media og underholdning for sammen å diskutere og lære av hverandre når det gjelder nettopp læring, innovasjon og nytenkning, lederskap og organisasjonsutvikling.

Dette blir andre gangen denne store konferansen finner sted i Europa, og første gang i Skandinavia. Ringer i vann, som blant arbeider for å få norske skoler og kommuner til å ta i bruk verktøy og metoder for å øke kreativitet og tankekraft, er norsk samarbeidspartner for The 13th International Conference on Thinking.

Edward de Bono er booket inn som en av foreleserne på konferansen i Norrköping. Andre kjente medvirkende er Howard Gardner og David Perkins fra Harvard University, Martha Nussbaum fra University of Chicago, Peter Senge fra MIT i USA, Art Costa fra USA og John Edwards fra Australia. Arrangørlandet Sverige stiller blant annet med Henning Mankell, Martin Ingvar, Peter Gärdenfors, Inga-Britt Ahlenius, Bodil Jönsson, Margot Wallström og Bo Ekman.

2007 er det 25 år siden den første Conference on Thinking ble arrangert, og det er 300 år siden Carl von Linné ble født i nettopp Sverige. Mannen som innførte navnet Homo Sapiens – den tenkende mennesket.

Konferansen holdes på engelsk og alt tilgjengelig konferansemateriale er på engelsk.

Les mer om konferansen her