Sommerferien står for døren og det er ikke uvanlig å sende noen sommerhilsener. Det imidlertid ikke alle  sommerhilsener som både varmer og inspirerer like mye som denne!

«Fikk så lyst til å sende dere en liten hilsen! Jeg har nå hatt tilsyn fra Fylkesmannen vedr. § 9a og også av Arbeidstilsynet vedr. HMS-rutiner.

Ved begge tilsynene har jeg hatt kjempenytte av heftene vi har laget! Tror de ble litt imponert også! Takken rettes til dere som ga oss ideen til å skriftliggjøre den praksis
og de rutiner vi har!

God sommer!

Rektor, Andebu barneskole»