Har du tenkt på at det går an å gå sammen flere barnehager når dere skal melde dere på «Alt henger sammen med alt»- konferansen 2016? Hver femte deltaker går gratis. Går dere sammen flere barnehager og melder på tilsammen mer enn 20 deltakere får dere et enda tilbud!