Askøy kommune arrangerte 17. august kick off for alle skoleansatte. Dagen ble åpnet med diktet Hvem er vi til for?

Diktet, som er skrevet av Øyvind Rongved Pedersen, passer nok utmerket ved skolestart ved alle landets skoler.

En skoledag står som et minne for livet

Det er den aller første

Endelig –  lære å lese og skrive

Motiverte og kunnskapstørste

Læringsveien skal de vandre,

Måtte det gå dem vel.

Kunnskap kan man lære av andre,

Visdom må man lære seg selv.

Hvem er vi til for?

Sett kursen slik du kan og vet

Vær aldri redd for nye veier

Et øyeblikks tålmodighet,

Og du har vunnet en ny seier

Det er kunsten med å lede

Å ha evnen til å se det

At å vente på en glede –

Er i seg selv en glede.

Hvem er vi til for?

Gå videre, om drømmer går i knas

Og du ikke rekker det du ville

Mangt et feiltrinn kan tas

Ved at man står stille

Du vil nok se at evner sløses

Og vi spør oss hva som kreves

Livet er ikke et problem som skal løses,

Men et mysterium som skal leves

Hvem er vi til for?

For den som ikke vet hvilken havn han styrer mot,

Er ingen vind gunstig

Så våg å seile ut fra den havnen du forlot

Vær deg selv og ikke opptre kunstig

Det er slett ingen forbrytelse

Å støtte seg på hverandre

Heller ikke at du følger din innskytelse

Når det gjelder å glede andre

Dem du er til for.