Singapore er et av de landene i verden som gjør det aller best i matematikk. På internasjonale tester for elever på 8nde trinn har Singapore og S.Korea over 70 % av elevene på de to øverste nivåene (nivå 4 og 5). Vet dere hvordan det står til med Norge? Har vi 50% eller kanskje 45% av elevene der? Neida, vi har ingen (0%) på nivå 5 (!!!) og kun 11% på nivå 4. Hovedtyngden av norske elever ligger på et middels eller lavt nivå! Vi har en av verdens dyreste skoler men resultater som indikerer at den dagen oljen tar slutt, kan vi komme til å slite når vi skal begynne å konkurrere med land med lave lønnskostnader men med fremragende faglige resultater.

Hvorfor er det slike forskjeller? Mona Røsseland ved Matematikksenteret i Trondheim påpeker at det er store forskjeller i måten vi underviser på i Norge og i deler av Asia. I 1997 fikk Singapore en ny læreplan som vektla utvikling av elevenes tankekraft og kreative evner. Lærerplanens visjon, Thinking Schools – Learning Nation, hadde fokus på at elevene skulle utvikle en grunnleggende og begrepsmessig forståelse og få fokus vekk fra regler og ”riktige måter” å løse oppaver på. Utdanningsyndighetene i Singapore ville vekk fra den gamle måten å lære på og som de mente ga elevene en lærdom som var lite fleksibel og gjorde at elevene ikke virkelig forsto hva de hadde lært og hvordan ting hang sammen. Læreplanen vektla 5 likeverdige komponenter; holdninger, metakognisjon, prosesser, begrepsforståelse og ferdigheter.

Alle internasjonale tester viser at Singapore har lykkes. Vi har nå vært noen dager i Singapore og det er bare synd at landet er veldig ”toppstyrt” (i likhet med veldig mange andre land i Asia). Her går det ikke å ta kontakt med en rektor for å avtale et skole- eller barnehagebesøk. Neida, har skal det en godkjenning til fra departementet for å få innpass. For å få en slik godkjenning bør man helst være fagbokforfatter, forsker eller ansatt i en ledende stilling. De neste ukene vil vi også finne ut mer om hvordan og hvorfor Singapore er blant de beste i verden når vi skal besøke skoler og barnehager på New Zealand. Her er myndighetene, og skoleledere, opptatt av å lære av for eksempel Singapore, Korea, Hong Kong og Japan. Og i fjor fikk New Zealand ny læreplan i matematikk!

Men en ting fikk vi med oss fra Singapore, (i tillegg til noen håndsydde skjorter og kjoler). Det er lov å være god! I lørdagsnummeret av The Straits Time var det en stor artikkel om Sheldon Tan som i en alder av 11 år allerede hadde avlagt eksamen til IGCSE (International General Sertificate of Secondary Education (en internasjonal eksamen som han brukes og sammenlignes verden over). I samme artikkel sto det at flere og flere elever fra Singapore tok denne eksamenen. Hvorfor? De likte å få vanskelige utfordringer ”for da kan jeg sammenligne meg med andre og se hvor langt jeg kan nå” som en av elvene sa. I Singapore er det lov å være god, er det det i norsk skole?

Det er disse 11 åringene våre 11 åringer skal konkurrere med i framtiden. La oss håpe at Mona Røsselands dystre spådom ”om 20 år kan det være vi som sitter og syr skjorter og kjoler for dem!” ikke går i oppfyllelse!
Singapore 13. februar 2010 (Kinesisk nyttår!)