Hole kommune har valgt å slutte seg til samarbeidet mellom Ringer i vann og Ringerike kommune.  

Hole kommune har 6 barnehager og arbeidet med å «sikre flaksen» i kommunens barnehager vil følge samme mal som Ringerike kommune.  

Fakta om Hole kommune:

Hole kommune er en liten kommune som ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo. Kommunen ligger naturskjønt til ved Tyrifjorden som er Norges 5.største innsjø med dybder ned til 295 meter. Kommunen har flott natur og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Hole er bygda med de sollyse sletter og med ekte historisk sus.

I kommunevåpenet har vi fire kongekroner som symboliserer Holes rike historie, med 4 norske middelalderkonger som hadde sin oppvekst i bygda; Halvdan Svarte,
Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hårdråde. Bønsnes kirke fra 1100-tallet og den gamle storgården Stein er viktige historiske steder
i Hole. På Stein ligger Halvdanshaugen. Det hevdes at en del av Halvdan Svarte er gravlagt der.

Fra Kongens Utsikt på Krokskogen får en god utsikt over det fine kulturlandskapet og eventyrriket. Eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe er født og oppvokst på Mo gård.

Kommunevåpenet har fire kongekroner i gull på rød bunn. De fire kronene symboliserer Holes rike historie, og kongene er: Halvdan Svarte,Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hårdråde.