Norske forskere har funnet oppskriften på suksesskolen, som både gir bedre karakterer, mindre bråk, mindre mobbing og større trivsel.

 

Nærmere 3.000 elever og 300 lærere fra 14 skoler har deltatt i prosjektet som er enestående i norsk skoleforskning.

– I stedet for å tenke at elevene er problemet og at det er de som må forandre seg, har vi holdt fokus på hvordan lærerne, undervisningen og miljøet på skolen kan endres, sier NOVA-forsker Thomas Nordahl, som har ledet det toårige utviklingsprosjektet i samarbeid med Lillegården kompetansesenter i Porsgrunn.

Gevinsten for elevene er oppsiktsvekkende.

Skaper vinnere

Bedre prestasjoner: Elevenes gjennomsnittskarakter økte med nesten en halv karakter i kjernefagene norsk, matte, engelsk og natur- og miljøfag i løpet av de to årene prosjektet varte.

Mindre bråk og kaos: Læreren er sjefen, tar styring og har kontroll. Undervisningen er preget av ro, orden og struktur. Det brukes mer tid på læring og mindre tid på konfliktløsing.

Tettere bånd: Læreren framstår med større autoritet og mer varme. Elevene føler seg sett og forstått og respekterer læreren som person, i stedet for å adlyde i frykt for å få kjeft eller straff.

Bedre miljø: Det er færre konflikter og mindre mobbing blant elevene.

Økt samarbeid: Hjem/skole samarbeidet er blitt betydelig bedre. Foreldrene opplever at de får bedre informasjon og har større innflytelse på det som skjer i klasserommet. Også samarbeidet foreldrene imellom, er tettere enn før.

Les resten av denne artikkelen fra Dagsavisen ved å følge denne linken.

Du kan også høre mer om dette på Buskerudkonferansen 2006.