I forbindelse med Buskerudkonferansen vil Kommuneforlaget ha en en rekke gode tilbud på sin stand.


Kommuneforlaget er ikke bare forlegger for Ringer i vann, men også en nær samarbeidspartner. De vil derfor ha flere gode boktilbud til konferansens deltakere.

Kommuneforlaget har også utviklet KF Infoserie. Dette er en Internettbasert informasjonsbank og et arbeidsverktøy utviklet blant annet for undervisningssektoren.   Trygg og effektiv administrasjon og saksbehandling

  • Rask tilgang til oppdatert og relevant lov- og regelverk – ordnet og tematisert
  • Mulighet for egne merknader, lenker og lokale retningslinjer
  • Daglig oppdatering og løpende videreutvikling
  • Totalt 9 moduler – flere vurderes utviklet
  • Abonnement på hele serien eller enkeltmoduler

Spesielt for undervisningssektoren:

KF Oppvekst

I denne modulen finner man lover og regler som gjelder for barn i aldersgruppen 0–18 år, eller som indirekte har stor betydning for dem.  En nettversjon av kommentarstoffet i boka Barnet og loven er i sin helhet lagt inn i KF Oppvekst. Nyttig verktøy for deg som behøver å være på juridisk trygg grunn – uten å være jurist.

KF Lærer – Lønn og personale

Dette er et elektronisk støtteverktøy for alle som arbeider med personalsaker innenfor skolesektoren. I tillegg til avtaleverket finner man her det aktuelle lov- og forskriftsverket, rundskriv og sentralt veiledningsmateriale. Man kan supplere systemet med egne, lokale dokumenter som brukes i personalarbeidet. Modulen har også med en egen temabasert veileder.

For nærmere informasjon – se www.kommuneforlaget.no, e-produkter. Benytt eventuelt e-postadressen kf-infoserie@kommuneforlaget.no, og få raskt svar på dine spørsmål.