Ringer i vann er engasjert av Gjerdrum kommune i forbindelse med Kunnskapsløftet.


En viktig del av Kunnskapsløftet i Gjerdrum kommune er en praktisk anlagt lederopplæring. Alle skoler har gjenomført en virksomhetsanalyse og i uke 43 ble første ledersamling gjennomført på Hurdalsjøen konferansesenter. Et av temaene var en praktisk opplæring i Edward de Bonos Seks tenkehatter brukt som lederverktøy.

I tillegg til regelmessige ledersamlinger, vil også hver enkelt ledergruppe få individuell coaching i mellomperiodene.