Sunnmørsposten bragte 7. april en positiv reportasje om lærermangelen på Sunnmøre. Avisen skrev om Odd Sæther og Asbjørn Røsås, som begge er lærere ved Valderøy ungdomsskole i Giske kommune. Sæther og Røsås har for lengst mottat sine første brev fra NAV, heter det i førstesideartikelen fra Sunnmørsposten.

Dei vert begge 68 år i år, men slutte. Nei, det gjer dei ikkje.

– Men eg tek eit og eit år no, seier Odd Sæther.

Oppsigelse

Asbjørn Røsås var veldig nær ved å slutt. Oppsigelsen var ferdig skriven.

– Men så fekk eg det ikkje til. No blir det eit år til. I alle fall. Det spørst om nokon er ærleg nok og seier at no er eg gått ut på dato.

Drivkrafta til desse to lærarane på Valderøy ungdomsskule er lik. Dei trivast veldig godt med arbeidet blant ungdom. Dei har det kjekt i kvardagen på skulen og ser ingen grunn til ikkje å framleis ha den gleda arbeidet gir.

– Men det er ein annan skulekvardag i dag enn då vi starta som lærarar på Vigra på 60-talet, fortel dei to.

Neiing

I dagens ungdomskulekvardag vert det lite 3. person og neiing for dei to skuleveteranane. Men lærarrolla er dei levande opptekne av.

– Skulen har hatt mange endringar. Mange har vore positive. I dag er samarbeidet mellom lærarane langt meir aktivt. Vi kan hjelpe kvarandre med nye idear og drive ideskaping. Strukturen i undervisninga er tydelegare. Men vi har og kome nær ei grense når det gjeld kravet til dokumentasjon. Det er ille viss lærarjobben vert kontorarbeid.

– Vi har eit yrke i kryssingspunktet mellom entertainer og kunnskapsformidlar. Det er denne utfordringa som gjer kvar dag til ei utfordring, seier Røsås.

Nettopp formidlardelen av lærarrolla meiner Odd Sæther er sentralt for at norsk skule skal vere god.

– Ei periode var vi i ferd med å tone ned lærarens plass i skulen. Elevane skulle ha ansvaret for eiga læring. Læraren kom i bakgrunnen. Det var ei feilvurdering.

Du kan lese resten av artikelen fra Sunnmørsposten ved å følge denne linken.

NB! Les også de tre første leserkommentarene under artikelen!