Fryshuset, en friskole i Stockholm, lar elevene spille dataspill, synge og skate i skoletiden. Skolen må møte de unge på deres egne premisser. I mange tilfeller skjer ikke det, særlig for unge som ikke har noen motivasjon for skolegang. I dag har alle rett til videregående skole og opplæring, men skolen har i liten grad endret seg fra den tiden da bare ti prosent av ungdommen gikk på det tradisjonelle, teoretiske gymnaset. De visste hvorfor de gikk der, de skulle jo bli leger, jurister og lærere. Dagens lærere møter helt andre utfordringer for å motivere unge til å innse at skolen er til for dem.

Den ti år gamle friskolen har unik status i Sverige, og elever fra hele landet søker seg dit. I motsetning til i Norge må alle elever i Sverige ha bestått karakter fra ungdomsskolen i svensk, matematikk og engelsk for å komme inn på videregående. Det finnes ulike individuelle programmer hvor elevene tar opp disse fagene for å bli kvalifisert (behörig).

Du kan lese mer i Aftenposten 2. januar 2011 eller ved å følge denne linken.

Du kan se en presentasjonsfilm om Fryshuset ved å følge denne linken