100px-Skiptvet_komm_svgTirsdag 6. januar var det planleggingsdag for lærere i Skiptvet kommune. Tema for dagen var Fra god til enda bedre.

Med forelesere fra Ringer i vann var det helhetlig skoleutvikling som sto i fokus, og det ble spesielt vektlagt faktorer for økt læring og ulik læringsstrategier.

Planleggingsdagen ble arrangert på Vestgård skole, og på skolens hjemmeside ble dagen oppsummert på denne måten:

I dag var alle elevene på plass igjen. Lærerne tjuvstartet i går med en felles plandag for skole og SFO. Vi hadde besøk av Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra et pedagogisk foretak som heter «Ringer i Vann»

De hadde kalt forelesningen»fra god tilenda bedre, hvordan utvikle en lærende organisasjon?» Det var veldig praksisnært og ga personalet god inspirasjon for bruk i klasserommet.
Vi skal ved skolen bruke våren og neste skoleår på verdier, visjon og faglig kompetanseheving for personalet. Det har vært en ganske stor utskiftning i staben, både i ledelsen og i resten av kollegiet, og det er behov for en felles plattform. Vi skal ha store ambisjoner på vegne av elevene våre og foreldrene er våre viktigste støttespillere!