Her er de hyggelige tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne:

 

Firmaet Ringer i vann v/ Grete Helle har på vår bestilling stått for all planlegging og gjennomføring av et studieopphold i Stockholm for 38 skoleledere i Sandnes kommune 20. – 23. februar 2003. Hun deltok under hele oppholdet som guide.

Vi er usedvanlig godt fornøyd med service, fleksibilitet, samhandling og kvalitet i alle ledd både med tanke på faglig utbytte, reise, innkvartering og sosialt opplegg på kveldstid.

På bakgrunn av de erfaringer vi gjorde knyttet til dette oppdraget, vil Ringer i vann være vår prioriterte samarbeidspartner ved senere anledninger.

Vi anbefaler firmaet på det sterkeste.

 

Ingvar Vignes

Opplæringssjef

 

Terje Frøiland

Utviklingsansvarlig

 

Sandnes kommune

Tlf. 51 97 68 00