Konferansen, som ble avholdt i Drammen 29. og 30. januar, ble nok en gang en stor suksess.

 

Buskerudkonferansen har i løpet av to år utviklet seg til å bli en av de viktigste samlingsstedene for kvalitetsbeviste skolefolk. Årets konferanse samlet 320 deltakere, og tilbakemeldingene fra konferansen har vært meget positive.

 

90 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbyttet.

 

93 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med hensyn til relevans for eget arbeid.

 

92 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med konferansens valg av tema.

 

Og det var kun 1 % av deltakerne var ikke fornøyd med konferansen.

 

Tilbakemeldingene fra årets arrangement har også blitt sammenlignet med resultatene fra konferansen i 2003. Tallene viser at andelen svært fornøyde deltakere har økt i alle kategorier og gir arrangørene en viktig tilbakemelding om at man er på rett vei.

 

Neste års konferanse vil bli arrangert 27. og 28. januar, – hvor er ennå ikke bestemt. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra deltakerne på årets arrangement, vil det bli arbeidet med å utvikle neste års konferanse til å bli ennå litt bedre, for som det heter; den som slutter å bli bedre slutter å være bra! 

 

Se forøvrig konferansens hjemmesider www.ringerivann.no/buskerudkonferansen. Var du deltaker på konferansen har du her mulighet for å laste ned alle foredragene!

 

Nedenstående foil viser hvordan konferansedeltakerne vurderte relevansen for eget arbeid, noe som bør være vesentlig for enhver konferanse.