Storhamar skole har startet opp noe de kaller Foreldreskolen – en «obligatorisk skole uten hjemmel», i følge rektor Hilde Grankel. 

Rektor Hilde Grankel ler godt. Og hvorfor ikke? I tre år har barneskolen hun leder; Storhamar i Hamar kommune, drevet «Foreldreskolen». Og resultatet er så vellykket at tanken på å avslutte er svært fjern. Ikke koster det stort heller.

– Vi hadde forsker Thomas Nordahl på besøk, han snakket om hvor mye det betydde for ungenes utvikling at foreldrene kjente hverandre og kjente skolen. Vi syntes den innsikten forpliktet.

Med rektor og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) som «sekretariat», ble Foreldreskolen snekret sammen. Fire kurskvelder, en pr. uke, avholdt samtidig med at barna begynner på skolen.

Les mer Foreldreskolen i Aftenposten