Foreldrenes utdanningsnivå, kvaliteten på forholdet hjem/skole og foreldrestøtte (for eksempel ved lekser) er til sammen nesten like viktig som undervisningen i skolen. Foreldre er rett og slett utrolig betydningsfulle, uttaler forsker Thomas Nordahl.


Det var enklere før. Den gang skolen var skolen og læreren en autoritet. Og foreldre bekymret seg for om deres barn var gode nok for skolen. I dag kan det være omvendt; med foreldre som lurer på om skolen er bra nok for deres barn.

Norske foreldre er nemlig bedre utdannet, mer oppmerksomme på barnas behov – og langt mer krevende overfor lærerne og skolen enn før. Ikke noe galt i det – bortsett fra at mange av våre lærere føler usikkerhet i møtet med foreldrene.

Les mer om dette ved å følge denne linken til Aftenposten