Med handlingsplaner for alle kommunens skoler, kursing av lærere og et politisk utvalg som følger innføringen av Kunnskapsløftet, tar Førde kommune grep om skoleutviklingen.

Tidligere i høst kom det fram i Kommunal Rapport at tre av fire kommuner bryter opplæringsloven, blant annet fordi de mangler et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av skolene sine.

Førde går motsatt vei. Der har skolene innført årlige og fireårige handlingsplaner, hvor helt konkrete mål for blant annet opplæring, kompetanseutvikling og elev- og foreldremedvirkning settes. Elevene skal også kjenne målene i de ulike fagene, og det skal vurderes om de når disse.

Bystyret i Førde har også vedtatt en tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolene i forbindelse med Kunnskapsløftet. Blant annet har lærerne fått opplæring nye verktøy de kan ta i bruk i undervisningen.

I klasse 9b er elevene i gang med å lage sine egne klasseregler ved hjelp av strukturert brainstorming, med lærer Berit Grue som veileder. Ideer skrevet ned på gule lapper, diskusjoner og avstemning om de viktigste reglene fører fram til et sett klasseregler. Denne arbeidsmetoden er populær blant elevene.

– Dette er de gøyeste timene vi har, sier Chris Aven (14). Han forklarer at de bruker dette i flere fag.

I tillegg til at elevene får medbestemmelse gjennom å lage sine egne klasseregler, kommer også alle til orde i en slik prosess.

Kunnskapsløftet i Førde har skjedd i nært samarbeid med Ringer i vann as. Andre kommuner, som for eksempel Gjerdrum, Sula og Askim er enten i gang med det samme arbeidet eller er i ferd med å starte opp.

Mange av erfaringene fra Førde er skrevet ned og blir i løpet av høsten tilgjengelig på ressursportalen Skoleutvikling.no. Det vil også foreligge som bok på Kommuneforlaget, våren 2007, hvor en rekke eksempler fra Kunnskapsløftet i Førde blir presentert. Dette gjelder spesielt de ulike læringsstrategiene som er tatt i bruk rundt om kring på den enkelte skole i Førde.

Du kan lese mer om skoleutvikling i Førde kommune i Kommunal Rapport nr. 28. – 7. september 2006. Du kan også bestille dette nummeret av Kommunal Rapport ved å følge denne linken.