Er det flaks eller uflaks som skal avgjøre om barnehagen oppleves som god for barn og foreldre?

Kvalitet i barnehagen dreier seg først og fremst om at alle barn og foreldre som har vært så heldige å kunne benytte seg av plass i en barnehage, i ettertid kan si: «jammen hadde jeg flaks som havnet i nettopp denne barnehagen.»

Flaks eller uflaks

Foreldre og barn vil alltid ønske og forlange kvalitet. Målet med boken er først og fremst at enda flere barn og foreldre får følelsen av å ha hatt «flaks» med nettopp sin barnehage, samtidig som barnehagene kan få redusert antall tilfeller av «uflaks». Med denne boken kan du lære deg enkle metoder og verktøy for store og små oppgaver i barnehagen, alt fra årsplanlegging til konfliktløsning. Boken har detaljerte bruksanvisninger på metoder som øker selvbestemmelse og eierskap. De oppleves som demokratiske og kan brukes på foreldremøter, planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter.

Kvalitetshistorikk og kvalitetsutvikling

Boken tar for seg en enkel kvalitetshistorikk og ser på dagens trender innen området kvalitetsutvikling i barnehager. Den gir en innføring i elementer som er nødvendige for å få til en vellykket og helhetlig kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. En helhet som blant annet består av lederskap, medarbeiderutvikling, visjon, mål og kortsiktige og langsiktige strategier. Forståelse for utvikling av barnehagens prosesser og ikke minst fokus på at barnas og barnehagens utvikling også må basere seg på målbare eller dokumenterbare resultater. Metodene som blir beskrevet, blir daglig brukt i barnehager, og forfatterne har trukket fram en rekke eksempler fra barnehagehverdagen.

Målgrupper

Boken er først og fremst skrevet for styrere i barnehager, pedagogiske ledere, barnehagesjefer

og barnehagekonsulenter. Boken er også en viktig bok for studenter på førskolelærerutdanningene.

Uttalelse fra en barnehage

«Når vi skal ta beslutninger i barnehagen, er det godt å ha gode verktøy til hjelp. Ved å bruke verktøyene som er beskrevet i boken Flaks eller uflaks, er jeg som leder sikker på at alle får medinnflytelse. Jeg vet også at jeg får med meg «de tause», de som vanligvis ikke hevder seg i forsamlinger. Beslutningene som blir tatt er kommet frem på en demokratisk måte ved at hele personalgruppen har fått være med i prosessen.»

Bente Nipe, styrer i Lerdal barnehage

Boken er på 231 sider og koster kr 348,–. Den kan bestilles fra Kommuneforlaget ved å følge denne linken tilKommuneforlaget.