I OECD rapporten Education at a Glance 2003 scorer finske skoler nok en gang høyest. Dette har ført til stor oppmerksomhet i bl.a. USA.

Den amerikanske nasjonale kvalitetsorganisasjonen ASQ (American Society for Quality) har de finske skoleframgangene som et av sine hovedoppslag.

Barry Macgaw, utdanningsdirektør i OECD, uttaler i The New York Times at Finland utmerker seg som et land med høy kvalitet på lærerkreftene og hvor også lærernes status i samfunnet er høy. The New York Times skriver blant annet at læreryrket er førstevalget når det gjelder finske ungdommers yrkesvalg. Du kan lese mer om dette her eller på oecd‘s web side.