Norge kan sammen med Nicaragua – og den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern – bli det første landet i verden som innfører faget filosofi i grunnskolen.

–  Målet er ikke at barna skal pugge filosofihistorie med navn og årstall, men oppøve selvstendig kritisk tenkning, kreativitet og respekt for demokratiske verdier gjennom filosofiske samtaler, sier førstelektor Beate Børresen ved Høgskolen i Oslo.

HUN HAR I EN årrekke allerede vært pioner og ildsjel i et arbeid som forhåpentlig fører fram til at filosofi med barn innføres som fag i alle landets grunnskoler som del av KRL-faget (kristendom, religion og livssyn) fra 2007. Flere skoler er allerede i gang med forsøksprosjekter.

EN FORKLARING PÅ at Norge ligger så langt framme på dette feltet kan være vår tradisjon med examen philosophicum til forberedende studier ved universitetet.

–  Vi har faktisk usedvanlig mange filosofer i Norge, fastslår Beate Børresen. Hun framhever også at den generelle interessen for filosofi økte på 1990-tallet med bøker som «Sofies verden» av Jostein Gaarder. Også den norske skolen – som preges av åpenhet og gjensidig respekt mellom lærer og elev – bidrar til et gunstig klima med rom for filosofi.

Mer om filosofi i skolen kan du lese i Dagbladet.