Fant oppskriften til «drømmeskolen»

Trivselen har økt, mobbingen blitt mindre og karakterene bedre. Fire skoler i Porsgrunn har vært testkaniner i det som kan bli den nye læremetoden i utdannings-Norge.

Lillegården kompetansesenter i Porsgrunn kan ha funnet veien til det som blir framtidens skole. Sammen med Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har senteret gjennomført et prosjekt som er enestående i norsk skoleforskning. Gevinsten for elevene er oppsiktsvekkende:

– Karaktersnittet har økt med nesten en halv karakter. Det er mindre bråk og kaos i klasserommet – og mindre mobbing. I tillegg er forholdet mellom lærer og elev blitt tettere, og samarbeidet mellom foreldre og lærere bedre, sier prosjektleder Ivar Bø til TA

Les mer om dette i Telemarksavisa ved å følge denne linken.

Du kan også høre mer om dette på Buskerudkonferansen 2006.