Førde kommune inviterer til stor skolekonferanse 9. og 10 oktober.

Førde kommune, i samarbeid med Ringer i vann, arrangerer Førdekonferansen 2006. På årets konferanse er det et ønske å ha praktisk læring i fokus, og innholdet vil i stor grad  handle om tilpasset opplæring, portfolioarbeid og koblingen mellom ulike læringsstiler og læringsstrategier for å få til en bedre leseopplæring.

Førdekonferansen kan du møte følgende:

Kjellbjørg Lunde – utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Hordaland. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog og er opptatt av hvordan en kan få til tilpasset opplæring og mindre spesialundervisning uten at det skal gå ut over de svakeste elevene.
Ann Karlberg – er lærer ved Älta skole i Stockholm,  samt at hun underviser i matematikk – didaktikk og metodikk ved Lärarhögskolan i Stockholm. Ann Karlberg har meget lang erfaring i bruk av mappemetodikk – portfolio.
Loveleen Rihel Brenna – er leder for FUG (ForeldreUtvalget for Grunnskolen), forfatter og foreleser. Hun er glødende opptatt av hjem skole samarbeidet og hvordan dette kan brukes for å øke elevenes læring og utvikling.  
Susanne Aabrandt – dansk lærer og fagbokforfatter som er en ener på De Mange Intelligenser (MI), læringsstiler og den praktiske koblingen mellom læringsstilene og ulike metoder for leseopplæring. Susanne Aabrandt var foreleser også på fjorårets   konferanse og absolutt alle som har hørt henne kan underskrive på at hun er en utrolig engasjert og engasjerende foreleser!

Noen fakta:
Sted: Sunnfjord hotell, Førde
Dato: 9. og 10. oktober 2006
Pris: kr 3.200,-
Påmeldingsfrist: 25. september 2006

Første konferansedag vil bli avsluttet med en konsert med Olav Stedje og meksikansk buffet (mandag 9.oktober kl. 19.30).

Les mer ved å følge disse linkene www.førdekonferansen.no eller www.førdekonferansen.no