Ungdomsskoleelevene i Førde gjør det fjerde best i landet mht. til avgangskarakterer. Kommunens skoler må kunne sies å være inne i ”flytsonen” i og med at Flatene skule i fjor høst ble utnevnt til demonstrasjonsskole og at kommunens skoler også er blant landets beste på de nasjonale prøvene.

I en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) for Kommunenes Sentralforbund (KS) om hvorfor noen kommuner gjør det så mye bedre enn andre kommuner på de nasjonale prøvene, blir kommunens helhetlige skolesatsning vektlagt.

I rapporten blir det trukket fram at det som kjennetegner kommuner med gode skoler blant annet er følgende:

– Skoleeier systematisk overvåker og analyserer resultatene fra de nasjonale prøvene og de kartleggingsprøvene de ellers har valgt å gjennomføre.

– Skoleeier følger opp disse resultatene i dialog med enkeltskolene.

– Skoleeier eller enkeltskoler har iverksatt systematiske faglige utviklingstiltak for å oppnå bedre resultater.

I rapporten blir også Førdes satsning på grundige virksomhetsanalyser og store ”verktøykasse” trukket fram.

En skoleeier legger stor vekt på systematisk bruk av analytiske og kreative verktøy. SWOT-analyse er gjennomført på alle skolene, noe som har gitt godt grunnlag for forståelse av utfordringene.

Også kommunens satsning på å utvikle ”endringspiloter” blir trukket fram.

Vil du vite mer om hvordan skoler i Førde kommune arbeider, kan du lese mer i bøkene Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon og Helhetlig skoleutvikling – læringsstrategier og utviklingsverktøy.