Førde kommune ble mandag 28. april utropt til landets nest beste skoleeier i konkurranse med en rekke av landets største kommuner og fylkeskommuner.  

Kommunalsjef Helge Sæterdal og ordfører Nils Gjærland mottok prisen på 100.000,- kr. samt et grafisk trykk. Det var Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, fra nabobygda Naustdal, som sto for prisutdelingen.

I juryens begrunnelse heter det følgende:

Denne skoleeieren har arbeidet målrettet med skoleutvikling og systematisk oppfølging av skolenes vurderingsarbeid over tid. Skoleeier har tatt et helhetlig grep om alle sine skoler og lagt opp til et grundig arbeid med læreplanen som er tilpasset lokale forutsetninger. Juryen merker seg særlig tydelig skoleledere og god styringsdialog.

Gjennom styringsdialogen har de flyttet fokus fra undervisningsaktiviteter til elevenes læringsutbytte. Skoleeier har satt konkrete og målbare resultatmål, og viser god framgang. Skoleeier vektlegger og synliggjør sammenhengen mellom de overordnede styringsdokumentene og den enkelte lærers arbeid i klasserommet.

Skoleeier dokumenterer gode resultater i arbeidet med alle fire kriterier. Når det gjelder kriterium 4 har en først satset målbevisst på å gi skolelederne omfattende kompetanseheving på kvalitetsarbeidet slik at de skulle ligge i forkant og fulgt opp med kontinuerlig kompetanseutvikling for hele personalet. Ekstern kompetanse, nettverk, kurs og studieturer er systematisk benyttet. Det går klart fram at skoleeier har utviklet en kultur for vurdering på alle plan – og en systematisk lærende skolekommune.

Med tanke på de begrensede ressurser skoleadministrasjonen i Førde har i forhold til f.eks. prisvinneren Skien eller Trondheim, som ikke nådde opp blant de tre beste, er dette er prestasjon det står respekt av. Ringer i vann vil gratulere alle skoleansatte i Førde og spesielt Kommunalsjef Helge Sæterdal og pedagogisk rådgiver Anne Finsveen Midtbø med resultatet.

Førde kommune sin søknad kan du lese ved å følge denne linken;

Du kan også lese mere i Firda.