Hebekkskogen barnehage på Ski blir i Østlandets blad trukket fram som et lysende eksempel.


I en rykende fersk bok om barnehageutvikling trekkes Hebekkskogen barnehage i Ski fram som et lysende eksempel for andre.
SKI: – Vi ønsker at mange flere skal jobbe på den måten de gjør på Hebekkskogen barnehage. Det handler ikke om de store sprangene, men det å bli litt bedre for hver gang, sier Grete Helle.
– Det kan godt være at et barnehage i Finnmark leser om hvordan de gjør det i Ski, sier Tom Rune Fløgstad.
Helle og Fløgstad kommer fra Ringer i vann AS, et selskap som driver med skole- og barnehageutvikling. Siste nytt er boka «Flaks eller uflaks – et verktøy for utvikling og sikring av kvalitet i barnehagen», ei lærebok for barnehageutvikling.
– Vi ønsker å klare å se en helhet, se at ting henger sammen. Barnehagene kan ikke jobbe med alt på en gang; det kan ingen. Men de må ha et overblikk, påpeker Helle.

Sparer strøm
På veggen i Hebekkskogen henger diplomet som viser at barnehagen er sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift. Det er erfaringene med miljøarbeidet som barnehagen ønsker å dele med andre i den nye læreboka.
– Vi leser av strømmen sammen med femåringene. Noen ganger ser vi at vi kanskje ikke har brukt så mye strøm, og det er fordi vi er flinke til å trekke for gardinene og slå av lyset. Det er ungene med på at vi skal huske å gjøre, forteller daglig leder Anne-Mette Hanssen.

Du kan lese mer fra Østlandets blad ved å trykke her