Foreldre med barn i private barnehager er vesentlig mer fornøyde enn foreldre som har barn i kommunale barnehager, viser Norsk Kundebarometers undersøkelse av brukernes fornøydhet med offentlig tjenester.

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som årlig måler tilfredshet og lojalitet blant brukere av private og offentlige tjenester.

I følge professor Thor W. Andreassen (BI) er det signifikant forskjell på foreldrenes tilfredshet med private og offentlige barnehager. ”Begge har samme krav, men ulike eierforhold. Det kan tyde på at forskjellen har noe med gründerskap og ledelse å gjøre. De private skaper noe som ikke kommer fram når det er offentlige eiere. Det offentlige bør lære av de private med hensyn til ledelse og servicekultur.”

Vi er vel litt usikre på om Andreassens teori om gründerskap og ledelse er riktig, men vi har vel observert at private barnehager er bedre på å tenke profilering og markedsføring enn hva kommunale barnehager er. I tillegg gjør nok den høye barnehagedekningen at private barnehager i større grad enn offentlige barnehager må konkurrere om kundene.

Du kan lese mer om Norsk Kundebarometer ved å følge denne linken.