Dette hevder professor i digital økonomi ved NTNU Arne Krokan i sin nye bok «Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring». I boken gir Krokan en bred analyse av hva sosiale medier er, hvordan de virker og hvilke organisatoriske og læringsmessige konsekvenser de har. Konklusjonen hans er at sosiale medier er teknologier skolen trenger å bruke, ikke å stenge ute.

– Utdanningssektoren i Norge har ikke oppfattet hvilket mangfold av tjenester og muligheter sosiale medier representerer for læring og undervisning. Sosiale medier innfører nettverk og åpenhet som arenaer for læring og fremmer åpne arbeidsprosesser som langsomt fører oss fra lukkede klasserom til åpne nettverk, sier Krokan. – Ved å ta disse tjenestene i bruk har skolen mulighet for å utvikle nye og mer effektive læreprosesser tilpasset hver enkelt elev. Har vi råd til å la være? Professor Arne Krokan er en av foreleserne på Ringer i vann-konferansen 2013. Du kan følge diskusjonen rundt boka Smart Læring på denne Facebook-siden.