Ringer i vann arrangerer studietur til New Zealand 19. februar til 5. mars 2017. Opplev elevsentrert ledelse og elevsentrert vurderingskultur, fagovergripende dybdelæring og, ikke minst, elever med fokus på læring, refleksjon og kreativ tenkning.

New Zealand er kjent for et av verdens beste skolesystemer. Det er ikke uten grunn at Stortingets utdanningskomité har vært der på studietur og Ludvigsen-utvalget har sett dit i arbeidet med å utforme framtidens norske skole. Noen av verdens dyktigste skoleutviklere og skoleforskere kommer også fra New Zealand.

Du har nå mulighet til å oppleve forskningsbaserte teorier omsatt i praksis i nært samarbeid med dyktige skoleledere, lærere og ikke minst engasjerte elever! Ringer i vann har arrangert studieturer til New Zealand siden 2005, og flere enn 500 norske, svenske, danske og nederlandske lærere og førskolelærere har opp gjennom årene studert New Zealandsk skole på nært hold.

I samarbeid rektorer fra New Zealand vil det bli arrangert studiebesøk på flere av de beste skolene i Auckland. Gjennom muligheten for å følge enkeltlærere i praktisk undervisning over flere dager og en rekke forelesninger og workshops med skoleledere, vil deltakerne oppleve skolebesøk med et stort praktisk fokus. Den praktiske forankringen vil gjøre at sjansen er meget stor for senere å lykkes i utviklingsarbeidet på egen skole eller i egen kommune. Fordypning vil i særlig grad skje i forhold til ledelse, lærende organisasjoner, dybdelæring, grunnleggende forutsetninger for læring, kreativitet, refleksjon og ulike former for vurderingsarbeid. Men for at læringsutbyttet skal være størst mulig for alle deltakere, forsøker vi å sy et unikt program for hver enkelt studietur, som i størst mulig grad fanger opp deltakernes ønsker og behov.

Her er noen av tilbakemeldingene fra tidligere deltakere:
«Jeg har ikke lært så mye siden jeg gikk på lærerskolen!»
«Er svært fornøyd med alt og synes at det faglige har vært på topp!»
«Valg av skoler var fantastisk!»
«Verd innsatsen, både i tid og penger!»
I forbindelse med studieturen i 2016 intervjuet VG en av deltakerne og skrev blant annet;
«Det var helt utrolig lærerikt i New Zealand. Jeg ville ikke ha vært den studieturen foruten. Vi var på forskjellige skoler og fikk blant annet høre hvordan rektorer direkte underlagt staten ble fulgt opp i detalj av det statlige kontrollorganet. Vi fikk velge fra egne parallellsesjoner – ut fra hva som var nyttig for hver enkelt deltager. Og vi fikk se nærmere på hvordan verdibasert ledelse fungerer i disse skolene».