Boken Six Thinking Hats foreligger nå på norsk. Mange norske bedrifter, og ikke minst skoler, har tatt i bruk de Bonos rammeverk for kreativ tenkning.  

Boken er en oppdatert utgave av den internasjonale bestselgeren Six Thinking Hats. Forfatterens hovedkonsepter – ”de seks tenkehattene” og ”parallell tenkning” – er på vei inn i organisasjoner over hele verden. Flere norske bedrifter bruker metoden, deriblant Statoil og Sintef. Også skoleledere, lærere og skoleelever over hele verden har hatt nytte av de seks tenkehattene. I Norge er Førde en foregangskommune – der brukes tenkehattene fra barnehagenivå, via klasserommene, opp til kommunelasjefsnivå!

Edward de Bono er kjent som en guru innen kreativ tenkning. Han har skrevet en rekke bøker som til sammen er oversatt til over 30 språk. ”Det finnes ikke noe mer bortkastet enn et rom fullt av intelligente og godt betalte folk som venter på å kunne angripe noe som blir sagt,” sier de Bono. De seks tenkehattene fjerner egoet fra diskusjonsprosessen og lar alles evner komme til sin rett. Deltakerne bruker forskjellige ”hatter” etter tur for å snakke ut fra et bestemt perspektiv. Dermed unngår de å bli fastlåst i bestemte roller. Når ulike tenkemåter deles opp så tydelig, blir det også tillatt å komme med tanker som ellers ville blitt sensurert. En rekke virksomheter som har brukt boken sier at de seks tenkehattene hjelper dem med å ta raskere og bedre avgjørelser.

Ønsker du å lære mer om Edward de Bonos Seks tenkehatter kontakt Ringer i vann. Vi har arrangert en rekke kurs og workshops rundt temaet kreativ tenkning og økt tankekraft.

Boken om tenkehattene i norsk utgave er utgitt på Flux forlag.