Noe av det mest spennende norske lærere har med seg tilbake fra studieturer til skoler på New Zealand, har vært Edward de Bonos ”Six Thinking Hats”.

I forbindelse med studieturen som Ringer i vann arrangerer til New Zealand i november, har Marie Sandell, som er en kjent svensk rektor og fagbokforfatter, kommet med følgende presentasjon om de Bonos ”Seks Tenkehatter”. Marie Sandell er for øvrig også foreleser på Lære å lære – Portfolio 2005 i Drammen i september og en av reiselederne på studieturen til New Zealand senere i år. Hun kommer også til å forelese på to worksshops om kreativ tenkning i Oslo og Trondheim i oktober i år.

Edward de Bono är en auktoritet inom områdena kreativt tänkande och att undervisa i tänkande som utvecklingsbar förmåga. Enligt honom finns det inget mystiskt i detta – tvärtom så kan det göras både praktiskt och enkelt och att förbättra sin förmåga att tänka, är mycket lättare än vad de flesta tycks tro

Edward de Bono har, med utgångspunkt i sin övertygelse om att tänkandet är en förmåga som genom träning går att förbättra, skapat ett antal verktyg att använda för ändamålet.

1985 utarbetade han modellen ”Sex Tänkande Hattar”, den i skolsammanhang kanske mest kända modellen.

De Sex Tänkande Hattarna är en enkel men mycket effektiv metod att utveckla tänkandet. Med hjälp av de sex tänkande hattarna kan vi snabbt skifta tankesätt och se saker och ting ur ett nytt perspektiv . Det är sex olikfärgade hattar som var och en representerar ett speciellt tankesätt. Det handlar om att tänka tillsammans något som Edward de Bono kallar för ett parallelltänkande – alla i gruppen har använder samma hatts tänkande – alla har samma färg på hatten.

På så sätt blir tänkandet så mycket kraftfullare och vi kommer bort ifrån att försvara våra tankar och åsikter vilket den traditionella argumentationstekniken bygger på.

 

Gula hatten representerar det positiva tänkandet.

Vilka är fördelarna? Vad är bra?

Svarta hatten är den gula hattens motsats.

Vilka fel kan uppstå? Vilka är problemen?

Gröna hatten är uppfinnarhatten, kreativiteten som uppmuntrar oss att tänka nytt!

Vilka idéer har vi? Hur kan vi förändra?

Röda hatten är känslornas hatt. Under den röda hatten får vi

reagera känslomässigt.

Vad tycker vi om det här? Vad känner vi?

Vita hatten är rena fakta och information.

Vilka fakta har vi? Vilken information behöver vi?

Blå hatten är den metakognitiva hatten, att tänka om tänkandet.

Hur skall vi gå till väga? Hur tänkte vi?

Man använder färgen på hatten för att markera vilket tänkande som man efterfrågar eller använder och inte dess funktion. Man pratar alltså om den gula hattens tänkande och inte om att nu skall vi tänka på allt positivt vi kan komma på. På så sätt blir hattarna en exakt terminologi där alla vet vilket slags tänkande som efterfrågas. Att uppmana folk att plötsligt tänka positivt anser Edward de Bono lätt skapa blockeringar.