Justine Driver er en dyktig lærer fra New Zealand. Hun har utviklet eget digitalt læringsmateriale som blant annet elevene på skolen hennes, Bucklands Beach Primary, bruker. Programmene er laget i Power Point.

En rekke norske og svenske lærere har blitt kjent med Justine Driver gjennom studieturer til New Zealand (www.ringerivann.no/nz). Enda flere har sett bilder fra klasserommet hennes gjennom Ringer i vann’s foredrag om fysisk tilrettelegging for læring, ulike læringsstrategier og tilpasset opplæring.

Justine har laget noe hun kaller Digital Learning Center. På hjemmesiden skriver hun:

An innovative way that I integrate the use of the computer into my classroom programme is through developing digital learning centres (DLCs). These learning centres are produced on a Powerpoint Show platform and can be designed specifically to cater for the learning needs and strengths of children in my class. When creating a DLC there are three main types/functions:

– as a maintenance programme from teaching and learning
– as a portal to new learning
– as a portal to new learning with guided digital experiences related

Du kan lese mer om Justine Drivers Digital Learning Center ved å følge denne linken; http://digitallearningnz.wikispaces.com/.