Flatene skule fra Førde har blitt utnevnt til demonstrasjonsskole. Vi GRATULERER!!!

 

Ringer i vann har arbeidet med skoleutvikling i Førde siden 2004. Grunnlaget for utviklingsprosjektet har vært den omvendte pyramiden (Ringer i vann modellen). Den er beskrevet i bøkene ”Helhetlig skoleutvikling – fra kenguruskole til lærende organisasjon” og ”Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy. I disse bøkene vil en også finne en rekke eksempler fra Flatene skole som viser hvorfor nettopp denne skolen har blitt valgt til demonstrasjonsskole. Skolen har også en utmerket hjemmeside www.flatene.no hvor det er mulig å få et innblikk i en sjeldent god systematikk for drift og utvikling av skolen.

 

Ringer i vann er stolte over å ha fått lov til å være med på Flatenes reise mot demonstrasjonsskolestatus og gratulerer nok en gang!

 

Les mer – Firda

 

Les mer – NRK

 

Les mer – UDIR

 

Les mer – Utdanning

 

Les mer – Norsk Lektorlag