Ringer i vann har blitt engasjert av Haram kommune for å hjelpe til med gjennomføring av en CAF evaluering av kommunens barnehager og omsorgstjeneste.

CAF står for Common Assessment Framework og er en form for egenevaluering som bygger på EFQM modellen (modellen som ligger til grunn for blant annet den Europeiske Kvalitetsprisen og som også lå til grunn for Den Norske Kvalitetsprisen).

Kommunen har i løpet av høsten 2007 gjennomført CAF evalueringer i en rekke pilotvirksomheter og vil i løpet av våren 2008 gjennomføre flere. Ringer i vann’s rolle er først og fremst å lære opp ansatte i barnehagesektoren og omsorgssektoren i verktøy og metoder for kvalitetsutvikling i etterkant av evalueringen samt fungere som veiledere for kommuneledelsen.

En CAF evaluering kan si noe om virksomhetens sterke- og svake sider uten at man av den grunn blir bedre – her trenger man verktøy. Den fører imidlertid til at man blir mer bevisst hvordan man kan arbeide med kontinuerlig forbedring og gir en god plattform for videre arbeid.

Vil du vite mer om EFQM/CAF er dette beskrevet i bøkene Kvalitet og metode i skolen og Flaks eller uflaks – verktøy for sikring og utvikling av kvalitet i barnehagen – begge utgitt på Kommuneforlaget.