Buskerudkonferansen 2005 er forlengst fulltegnet.


I god tid før første påmeldingsfrist gikk ut, var neste års Buskerudkonferanse fulltegnet. For å gi flest mulig deltakere anledning til å delta på konferansen, har Ringer i vann kontaktet ulike hoteller og kurslokaler i Drammen og omegn for om mulig å finne større og godt egnede lokaler. Valget har til slutt falt på Drammen kinosenter. Disse lokalene tar 380 deltakere – noe som betyr at 120 personer har blitt flyttet fra ventelisten til deltakerlisten.

Lunsj og middag begge dager blir på First hotell Ambassadeur – 4-5 minutters gangtid fra kinosenteret. Alle deltakere vil motta et informasjonsbrev om flyttingen i begynnelsen av januar.  Les mer på Buskerudkonferansens hjemmesider