Ringer i vann arrangerer, i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund (KS), en meget spennende konferanse om skoleutvikling. Konferansen finner sted 29. og 30 januar 2004.


Buskerud konferansen ble arrangert første gang i januar 2003. Den gangen et samarbeid mellom den nasjonale kvalitetsorganiasjonen Excellence Norway og Buskerud Fylkeskommune. Buskerud konferansen 2003 var en ubetinget suksess med mer enn 250 begeistrede deltakere.

Lista ble lagt høyt når det gjaldt kvaliteten på foredragsholdere og innhold ved den forrige konferansen, men med ordtaket «den som slutter å bli bedre slutter å være bra» i bakhodet, har lista blitt hevet ennå et hakk ved den kommende konferansen. Her følger noen av høydepunktene:

Dame Geraldine Keegan – St. Mary’s College, Londonderry, Nord Irland

Dame Geraldine Keegan er rektor ved St. Mary’s College, en pikeskole i Creggan, Londonderry, Nord Irland. Et av Europas tøffeste strøk preget av slum, konflikter og meget høy arbeidsløshet. Mot alle odds vant skolen den europeiske kvalitetsprisen i 2001. Dame Geraldine Keegan var arkitekten bak skolens utviklingsprogram lansert i 1992. Grunnlaget var Total Kvalitets Ledelsesverktøy (TKL) og EFQM-modellen. Siden 1992 har skolen vært i gang med en utviklingsprosess for å forbedre elevresultater, øke brukerinvolveringen og eierskapet, samt å bygge opp et nært samarbeid med lokalsamfunnet. Skolen, som er regnet som en av verdens beste, har vunnet ikke mindre enn 21 ulike priser i tillegg til den europeiske kvalitetsprisen, viktigst av alt, de har skapt en skole som åpner en ny framtid for elevene! Det er ikke uten grunn at skolens rektor har blitt hedret av Dronningen med tittelen «Dame».

http://www.stmarys.derry.ni.sch.uk/acrobat/prospectus.pdf


Gjøvik kommune – vinner av skoleeierprisen 2003

Gjøvik kommune har drevet systematisk skoleutvikling fra 1995. Kommunen har en vel definert filosofi for sin virksomhet og har vært aktiv i å involvere samtlige skoler i en enhetlig utvikling, men med frihet for den enkelte skole til å utvikle sin egen profil. Summen av tiltak trekker mot samme mål: Å øke elevenes læringsutbytte i vid forstand. Du kan lese mer her: http://www.gjovik.kommune.no/index.asp?id=812


Friskoler – en pest og en plage eller har vi noe å lære?

Margareta Lindholm Larsson er en av Sveriges mest profilerte rektorer og leder for Bergtorpskolan AB –  skolen som vant Utmärkelsen Svensk Skola 2001. Hvorfor har nettopp denne skolen lykkes – er det på grunn av eller til tross for at den er en friskole?


Bergtorpsskolan AB er en friskole som ligger i Täby utenfor Stockholm. Skolen er en 6-9 skole med ca 650 elever og 50 lærere. Elever som søker til Bergtorpsskolan kan velge mellom ”vanlige” klasser eller en av skolens profilklasser, for eksempel musikk- og ensemblespill, musikk-drama-dans eller idrett og lederskap.Skolen har en meget spennende hjemmeside  http://www.bergtorpsskolan.se/  – besøk denne og dann deg ditt eget bilde – har vi noe å lære?

SKFs Tekniska Gymnasium – et forbilde for delaktighet og medarbeiderutvikling.Vinner av Utmärkelsen Svensk skola 2003.

– Det är lite som att vinna guldmedalj i tiokamp, man måste vara bra inom många olika områden, säger rektor Gösta Lindvall. Hos oss är det dessutom hela laget som vunnit. Allas delaktighet är en förutsättning för att nå framgång. Domarkommitténs motivering lyder: 
«Skolan utgör föredöme för svenska skolor genom sin förmåga att göra alla delaktiga i beslut och verksamhet. Skolan är framgångsrik i att tydliggöra målsättningar, genomförande och resultat. En massiv och systematisk satsning på kompetensutveckling stärker såväl medarbetare som skolan i sin helhet. Skolans öppenhet utgör en värdefull tillgång».  Les mer her:  http://www.skf.se/gymnasiet/


Nye metoder for medbestemmelse i klasserom og lærerkollegiet v/ Inger Wahlström. I alle europeiske land deles det hvert år ut en nasjonal kvalitetspris. I Sverige har denne blant annet blitt vunnet av Volvo, Ericcson og ABB. Det kom derfor som et sjokk for de fleste da en kommunal skole gikk til topps i 2001! Inger Wahlström har nå sluttet som rektor ved Älta skole og bruker tiden blant annet til å lære svensk næringsliv hvordan man skaper kvalitet! I skolens visjon heter det «Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust at lära.» Inger Wahlström var en av hovedforeleserne på Buskerud konferansen i fjor og fikk fantastiske tilbakemeldinger på sitt foredrag. Gå ikke glipp av denne sjansen til å lære av en av Sveriges beste rektorer!http://www.siq.se/upload/vinnarblad_2001.pdfFlere høydepunkter!

Over har vi kun nevnt noen av høydepunktene fra konferansen. I løpet av november vil det bli sendt ut et endelig konferanseprogram til alle landets skoler. Dette vil også omfatte temaer som Balansert målstyring av skolen, Kompetansekrav i morgendagens skole, Kommunens ansvar for morgendagens skole, Elevmapper – portfolio, – bare for å nevne noe!

Konferansen er lagt til First Hotel Ambassadeur, Drammen, og som vanlig vil det være mulig å betale konferanseavgiften enten på dette årets budsjett eller på budsjettet for 2004!


Sett av dagene 29. og 30. januar 2004!

For nærmere opplysninger kontakt:

Ringer i vann

eller gå inn på konferansens egen hjemmeside: https://www.ringerivann.no/buskerudkonferansen/

Tlf: 2261 8635 / 90 17 76 96 / 97 51 12 09 eller e-mail;  post@ringerivann.no