I 2008 blir det obligatorisk med båtførerbevis for å føre småbåter – her en sjanse til å la elever og lærere ta båtførerprøven.

Ringer i vann AS samarbeider med Alfa Kompetanse AS – Norsk Maritim Kveldsskole – når det gjelder båtførerkurs.
Kursene kan tilbys over hele landet som kveldskurs eller helgekurs for elever, foreldre og lærere.
Gode tilbud utarbeider vi sammen den enkelte skole og/eller klasse. Ta kontakt med oss eller direkte med Norsk Maritim Kveldsskole.