Blaker barnehageBodil Moe arbeider som styrer/virksomhetsleder ved Blaker barnehage i Sørum, og det er imponerende at både skole- og barnehageavdelingen i Sørum kommune er med i finaleheatet i ulike prestisjetunge kåringer. Ringer i vann gratulerer (og er litt stolte selv også)!

Bakgrunn for kåringen som skal foretas er erkjennelse av at godt lederskap blir mer og mer viktig for alle virksomheter, både i det private og innenfor offentlige sektor, og et ønske om å synliggjøre gode ledere under 40 år.

Dagens unge ledere er morgendagens toppledere. Det er viktig å identifisere talentene slik at de kan bli fulgt opp og stimulert av virksomheten.

500 selskaper og kommuner i Norge har nominert kandidater, og av 130 utvalgte er virksomhetsleder ved Blaker barnehage, Bodil Moe.

Bodil har etter nominasjonen blitt målt på personlige egenskaper, og det er innhentet informasjon om hvordan dagens arbeidssituasjon takles. Det er også blitt observert yrkesrelevant kompetanse gjennom effektive jobbsimuleringer, og i tillegg har nærmeste leder og medarbeidere deltatt i undersøkelsen.

Bodil Moe har gjennom dette fått en kvalitativ og kvantitativ tilbakemelding på sine resultater.

Det nordiske konsulentselskapet Assessit samarbeider med Handelshøyskolen BI for å kvalitetssikre det faglige grunnlaget, og Dagens Næringsliv vil via hjemmesider og artikler i avisen skrive om kåringen.

Vinner av «Årets unge leder» vil bli offentliggjort i slutten av januar 2010.