Lesesenteret i Stavanger og Ringer i vann samarbeider med Førland skole og Førland barnehage om større leseglede og økt skriftspråklig forståelse.  

«Barna som ingen kunne målbinda» er tittelen på eit prosjekt ved Førland skole og barnehage som Utdanningsdirektoratet har løyvd 410.000 kroner til. Midlane er stilt til rådvelde i samband med den nasjonale satsinga «Kunnskapsløftet – frå ord til handling». Målet med prosjektet på Førland er større leseglede og auka skriftspråkleg forståing.

– Når barnehagen er tatt med i prosjektet, er det fordi me ønskjer å byrja med utvikling av lesegleda så tidleg som mogleg. Då vil me også oppdaga eventuelle problem så tidleg som mogleg, fortel rektor Vidar Aarhus, barnehagestyrar Wenche Håland og prosjektleiar Kirsten Rolland.

Les mer i Haugesundsavis ved å følge denne linken.