Sveriges kanskje mest profilerte rektor, Børje Ehrstrand ved Rinkebyskolan, blir en av hovedforeleserne ved konferansen «Lære å lære» i Drammen 18. og 19. september 2006.  

Rinkebyskolan har de siste årene fått mye velfortjent omtale rundt omkring i verden, og rektor Børje Ehrstrand har forelest i en rekke land. Nylig var også Kunnskapsminister Øystein Djupedal og Arbeids- og inkluderingsminster Bjarne Håkon Hanssen i Sverige – ens ærend for å besøke nettopp Rinkebyskolan.

Bladet Utdanning hadde nylig en reportasje fra Rinkebyskolan. Der står det blant annet:

«Konkurrerer om elevene

Rinkebyskolan blir av mange regnet som best i klassen, men de er langt i fra alene om å satse slik de gjør. Spesialenheter, eller profileringer, brer om seg i hele Sverige. De har flere friskoler enn i Norge, og pengene følger elevene slik at skolene må konkurrere med hverandre for å få nok elever til å overleve.

– Jeg vil ikke at de beste elevene skal forlate de kommunale skolene. Friskolene spisser seg inn mot å plukke opp de beste. Da må vi ha noe å tilby for å beholde dem, sier Ehrstrand.

De vanligste formene for profilklasser retter seg inn mot matematikk/naturvitenskap, språk, musikk og idrett. På de aller fleste skolene begynner man profilklassene på ungdomsskolen, men på Rinkebyskolan har man valgt å kjøre kun profilklasser helt fra barnehagen

– Vi var den første kommunale skole som innførte helprofilering, at alle klasser er profilklasser, sier Ehrstrand.

Det finnes ifølge det svenske Skolverket ingen oversikt i Sverige over antallet profilklasser, men alle kildene Utdanning har vært i kontakt med er enige om at det blir stadig flere av dem.

En ringerunde bladet Lärarnas tidning i Sverige gjennomførte blant de største kommunene i 2001 viste at det flere steder var mer enn halvparten av ungdomsskolene som hadde profilklasser. Konkurransen med friskolene er årsaken.

– Den kommunale skolen har måttet skjerpe seg ordentlig. I de fleste land i Europa finnes friskoler, men hvis de kommunale skolene har høy kvalitet så trenger man ikke friskoler, sier Ehrstrand.

Før Ehrstrand ble rektor i 1989 forsvant 30 prosent av barna til andre skoler. Nå er det isteden slik at hver femte elev kommer fra andre bydeler enn Rinkeby fordi de har Rinkebyskolan som sitt førstevalg.

– De kommunale skolene som ikke brydde seg om at de måtte konkurrere om elevene, de forsvant, sier Ehrstrand.»

Du kan lese hele denne artikkelen ved å følge denne linken til bladet Utdanning