Ringer i vann har siden 2009 vært engasjert i et stort skoleutviklingsarbeid på Askøy, utenfor Bergen. I tillegg til nedenstående spesifisering, har arbeidet bestått av utarbeiding av planverk med blant annet 4-årig og årlige planer for undervisningsavdelingen og hver enkelt skole. Kommunen har 17 skoler, i tillegg har voksenopplæringen og PP-tjenesten vært inkludert i arbeidet.

I løpet av en treårsperiode har vi arbeidet med blant annet følgende tema:

 • Verdier og verdistyring
 • Prestasjonskulturer
 • Profesjonalitet og profesjon
 • Kjennetegn ved generasjonene
 • Fysisk tilrettelegging for læring
 • Kvalitetssikring, prosesser og flyt
 • Analysekompetanse
 • Kjennetegn ved gode ledere
 • Klasseromsledelse
 • Læringssirkelen
 • Blooms taksonomi og vurdering
 • Effektiv møtekultur
 • Hjernekunnskap for å optimalisere læring
 • Priming
 • Tilpasset opplæring
 • Lærende organisasjoner

Kort sagt; helhetlig skoleutvikling med fokus på å optimalisere elevenes læring (nå også kjent som Askøymodellen). Både ledere og lærere på Askøy har i tillegg fått ei velfylt verktøykasse med verktøy for kreativitet, refleksjon, problemløsning, vurdering/evaluering og struktur/planlegging.

Ved avslutningen av siste samling ble det som vanlig gjennomført en pluss/delta evaluering og siste setning på evalueringen var: RIV – de er helt fantastisk. Skulle hatt dere med lengre! Gjett om det varmer?!?

Takk til alle de flinke menneskene vi har fått lov til å samarbeide med – vi vil savne dere!