Ringer i vann skal blant annet hjelpe kommunen i arbeidet med en pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen for årene 2007 til 2010.  

Dette arbeidet skal være sluttført i løpet av våren 2007.

Ringer i vann skal også gjennomføre virksomhetsanalyser med alle skolene.

Askim kommune har syv grunnskoler og en privat grunnskole. Samarbeidet vil kun omfatte de kommunale skolene. I tillegg finnes det en alternativ skole for elever med behov for et tilrettelagt tilbud utenfor ordinær skole. Alle grunnskolene som har 1.-4.klasse har tilbud om skolefritidsordning (SFO).

Les mer om skolene i Askim ved å følge denne linken.