Askoy_kommI konkurranse med en rekke store nasjonale og internasjonale firmaer har Askøy kommune valgt Ringer i vann som samarbeidspartner når de nå går i gang med et 3 årig utviklingsprosjekt for kommunens 17 skoler.

Utviklingsprosjektet bygger i noen grad på det prosjektet Førde kommune gjennomførte i samarbeid med Ringer i vann i perioden 2004 til 2007, og som blant annet hadde som resultat at Førdeskolen leverte resultater som var blant landets beste både på barne- og ungdomstrinn mht. til nasjonal prøver og grunnskolepoeng. Andre resultater var at Førde hadde den skolen i landets som scoret høyest på trivsel i Elevundersøkelsen, Flatene skule ble utropt til nasjonal demonstrasjonskole, Førde kommune ble utropt til landets nest beste skoleeier og, om ikke dette var nok, var Førdeskolene spydspissen i Utdanningsdirektoratets vurderingsprosjekt da det ble startet opp i 2008.

Askøy kommune har som mål og gi kommunens barn og unge en så god skole som mulig og har turt å tenke langsiktig for å få dette til. Erfaringer fra både inn- og utland viser at det dessverre ikke finnes noen ”quickfix” for å bli god – det er langsiktighet og hardt arbeid som er de viktigste faktorene.