Ringer i vann er engasjert av Andebu kommune for å arbeide med helhetlig skoleutvikling.

Samarbeidet vil blant annet bestå av virksomhetsanalyser ved kommunens fire skoler samt planleggingsdager og annen opplæring av skoleledere, tillitsvalgte og lærere.     

Andebu er en natur- og skogbrukskommune i hjertet av Vestfold. Den dekker ca. 185 kvadratkilometer og har ca. 5100 innbyggere. Kommunevåpenet symboliserer de tre sognene i kommunen: Andebu, Høyjord og Kodal. Hvert sogn har sitt eget sentrumsområde.