Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil stå for åpningen av den sjette Buskerudkonferansen.  

24. og 25 januar 2008 blir den sjette Buskerudkonferansen arrangert.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, 1. amanuensis Sigrun K. Ertesvåg, lærer og hjerneforsker Britt-Louise Theglander, rektor Åge Stafsnes, kommunalsjef Helge Sæterdal, rektor Dee Russell, skolesjef Inger Pripp, soussjef Gitte Rasmussen og lærer Susanne Aabrandt – er noen av de du kan møte på konferansen.

Årets konferanse vil ha fokus på læring og lærende organisasjoner og hvordan helhetlig skoleutvikling ligger til grunn for å utvikle elevenes ønske om nettopp – å lære. På konferansens andre dag er det mulighet for gjennom praktisk arbeid å lære hvordan skoler i Danmark og USA arbeider for å øke lese- og skriveferdighetene eller følge forelesningsrekken om hvordan skoler har gått fra å være god til å bli enda bedre!

Konferansen blir som vanlig avholdt på First Hotel Ambassadeur i Drammen.

Følg denne linken til konferansens hjemmesider.