Ringer i vann arrangerer hvert år en studietur til New Zealandske skoler. New Zealand scorer tradisjonelt godt på internasjonale tester, de har lang erfaring med individuelt tilpasset opplæring og de har stor fokus på å utvikle elevenes tenkekraft og kreative evner.  Erfaringer fra nyere hjerneforskning er også trukket inn i både lærerutdanningen og, ikke minst, i skolehverdagen.

Det er lagt opp et program som er satt sammen på bakgrunn av deltakernes interesser og ønsker. Det betyr skolebesøk på både barne-, ungdoms- og videregåendenivå. I tillegg vil det bli besøk i flere barnehager. Det vil også være en rekke foredrag i tillegg til en hel dag med works-shops.

Les mer om studieturen ved å følge denne linken.