Drammen, New Zealand, Askøy, Barcelona, Indre Østfold og USA er noen av de stedene Ringer i vann har vært i aksjon i løpet 2011. Det har, som vanlig, vært et svært aktivt og spennende år. Her følger noen «headlines»:

Konferanse:

Ringer i vann-konferansen i januar 2011 hadde rundt 300 deltakere. I tillegg til en rekke dyktige forelesere fra Norge var det også supre forelesere fra Sverige og USA.

Studietur:

48 lærere, førskolelærere, rektorer og skole- og barnehageadministratorer deltok på studieturen til New Zealand i februar/mars 2011. Dette var studietur nummer 9 til New Zealand!

Kronikker:

Ringer i vann har i 2011 leverte faste kronikker til Kommunal Rapport.

Samarbeid med Norges Handelshøyskole:

Ringer i vann, Universitet i Stavanger og Universitet i Tromsø er samarbeidspartner for Norges Handelshøyskole med hensyn til Nasjonal lederopplæring  for barnehagestyrere.

Fagmiljø:

Eksternt fagmiljø for UDIRs prosjekt Bedre Læringsmiljø – Ravnanger ungdomsskole

Kurs og forelesningsrekker, bl.a.:

Klasseledelse,

Skoleledelse,
Læring,

Visjon og verdiarbeid,

 Mål og virksomhetsplaner,

Evaluering og
analysekompetanse,

Større utviklingsprosjekter (over 3 år):

Skoleutvikling; Askøy kommune (17 skoler + voksenopplæring og ppt)

Skoleutvikling; Sør-Østerdal region (5 kommuner og 26 skoler – oppstart desember 2011)

Bokprosjekt:

Levert manus til boka «Optimal læring, hvorfor blir det som det blir når vi gjør som vi gjør» – Kommuneforlaget 2012

Arbeid med skoler og barnehager i følgende kommuner:

Askøy

Moss

Drammen

Gjerdrum

Skiptvedt

Nesodden

Ringerike

Ullensaker

Vestby

Trysil

Engerdal

Stor-Elvdal

Elverum

Våler (i Solør)

Egenutvikling:

I tillegg har de ansatte vært på studietur til skoler og barnehager i Auckland (New Zealand) og New Jersey, Virginia og Maryland i USA.

Årets høydare:

Helt til slutt må det også nevnes at Ringer i vann i april 2011 arbeidet med verdier med en norsk skole i Barcelona (!) – årets flotteste jobb?!