Workshop i skoleutvikling med meget fornøyde deltakere.

Sammen med tidligere rektor ved Älta skole i Sverige, Inger Wahlström, gjennomførte Ringer i Vann en meget vellykket workshop om skoleutvikling.

Det var ikke mindre enn 16 ulike kommuner tilstede på Ingeniørenes Hus i Oslo. Deltakerne fra Narvik var de som hadde lengst reisevei, men deltakelse fra Ulstein i vest til Halden og Hvaler i sørøst sier litt om ønsket og viljen til å lære nye metoder for skoleutvikling.

Workshop er en form for kursdag hvor deltakerne først får tilført teori og så får prøve ut disse teoriene. Dette gir en aktiv kursdag og stor læringseffekt. Deltakerne fikk prøvet ut både brainstormingsverktøy, Plus/delta diagram, Lotus diagram og Slektskapsdiagram. Forelesningsunderlaget var boken Kvalitet og Metode i skolen fra Kommuneforlaget – les mer om boken her

Tilbakemeldingene fra deltakerne var strålende. Her følger noen av kommentarene på pluss/delta skjemaet:

Seminaret har virkelig gitt inspirasjon og læring – godt tilrettelagt med god og nyttig teori sammen med gode praktiske øvinger.

Temaet er så interessant at det kunne vært utvidet og vart i 2-3 dager. Kursholderne har sikkert flere verktøy som kunne gitt oss nyttig kunnskap i utvikling av egen skole.

Spennende! Nyttig! Utfordrende! … og hyggelig.

Godt balansert, med god informasjon (og motivasjon!) først, og inspirerende forsøk på bruk av verktøy etterpå. Skulle ønske hele lærerkollegiet vårt hadde vært her!!