Askøy kommune utenfor Bergen har en tøff skolesjef. Han har turt å sette foten ned for alle de som tar ut ekstra ferie utenom skoleferiene. Bare i løpet av 2010 har barna på en skole i Askøy hatt 334 fridager utenom skolenes fridager. På en annen skole var det 485 ”ferie”fraværdager i 2009 utenom skolenes vanlige ferie- og fridager.

De siste årene har det vært rettet krass kritikk mot norske skoler fordi barna ikke lærer nok og at norske elever gjør det dårlig i internasjonale tester. Vel, første skritt på veien burde vel være å være på skolen i den tiden det er undervisning der.

Da vi for noen måneder siden var på New Zealand fikk vi servert et mantra fra alle skoler – It’s all about learning! Der hadde også foreldrene ønsker om å ta ut ekstra fridager utenom skolenes vanlige ferier. Men fordi utdanning handler om læring og hardt arbeid, var det egentlig ikke noe tema å diskutere. Det er tydeligvis her i Norge. Vi må jo forstå at ikke alle foreldre har råd til å reise til Syden i for eksempel høstferien. Ukene før og etter er langt billigere og det er jo en menneskerett å få reise til Syden når man vil – eller er det det?

Du kan lese mer om feriediskusjonen på Askøy ved å følge denne linken og denne linken