Referanser

Noen referanser

Konferanser:

Ringer i vann as arrangerte fra 2002 til 2008 den årlige Buskerud konferansen i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund.

Siden 2009 har Ringer i vann arrangert Ringer i vann-konferansen og barnehagekonferansen Alt henger sammen med alt.

Ringer i vann har også arrangert  Lære å lære – portfoliokonferansen i 2004 og 2005

Studieturer: 

Ringer i vann har siden 2005 arrangert 15 studieturer til New Zealand for skoler og barnehager.  

Utviklingsarbeid/fagmiljø:

Vi har fra 2004 til d.d. samarbeidet med blant andre:

Åsheim ungdomsskole, Trondheim – verdibasert skoleutvikling 2015 – 2016

Drammen kommune ved Brandengen skole, Konnerud skole, Danvik skole – virksomhetsanalyser, skoleutvikling og veiledning.

Norges Handelshøyskole, Kompetansemiljø i forbindelse med Nasjonal lederopplæring for styrere i barnehager

Regionsrådet i Hedmark dvs. kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Elverum og Våler i Solør; virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling (Læringslyst i Sør-Østerdal) 2011 – 2015.

Askøy kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig barnehageutvikling 2013 – 2016

Askøy kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling 2009 – 2012

Klax (Berlin, Tyskland), skole- og barnehageutvikling 2009 – til d.d.

Hole kommune helhetlig barnehageutvikling 2008 – 2011

Ringerike kommune, helhetlig barnehageutvikling 2008 – 2010

Andebu kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skoleutvikling 2007 – 2009

Sørum kommune, virksomhetsanalyser + helhetlig skole- og barnehageutvikling 2007 – 2008

Tysvær kommune, «Barna som ingen kunne målbinde» – et Fra ord til handlingsprosjekt i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger som omfatter skole og barnehage 2008 – 2009

Giske kommune, et Fra ord til handlingprosjekt med en barnehage og to skoler 2008 – 2009

Førde kommune, lederopplæring, endringspilotopplæring, sentrale planleggingsdager, SWOT analyser, coaching av ledergrupper – alle skoler 2004 – 2007

Førde kommune, lederopplæring, endringspilotopplæring, virksomhetsanalyser – alle barnehager 2004 – 2007

Førde kommune, medarrangør for skolekonferansen Førdekonferansen 2005, 2006, 2007

Gjerdrum kommune, ved Bekkeberget barnehage (privat foreldredrevet), helhetlig barnehageutvikling 2006 –

Sande kommune, felles virksomhetsanalyse for alle barnehager 2006

Sula kommune, lederopplæring, utviklingspilotopplæring inkl. læringsstrategier og verktøy, virksomhetsanalyser, felles planleggingsdager – alle skoler 2006 –

Haram kommune, helhethetlig kvalitetsutvikling og CAF (Common assessment framework) for barnehager og omsorgssektoren. 2007 – 2008

Askim kommune, utvikling av virksomhetsplaner samt virksomhetsanalyser – alle skoler 2006 –

Gjerdrum kommune ved Veståsen skole, Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole virksomhetsutvikling samt planleggingsdag for alle kommunens skoler

Rakkestad kommune ved Os skole, virksomhetsutvikling

Eidsberg kommune ved Mysen skole SWOT analyse og virksomhetsutvikling

Nettverket «Kvaliøs» som består av kommunene Eidsberg, Rakkestad, Marker og Spydeberg, kvalitetsutvikling

Oslo Kommune, Søndre Nordstrand bydel ved Lia barnehage, Lerdal barnehage, Elverhøy barnehage, virksomhetsutvikling

Rygge kommune ved Øreåsen skole, prosjekt om elevmedvirkning i regi av Fylkesmannen i Østfold samt planleggingsdag for alle kommunens skoler

Våler kommune ved Våk skole, prosjekt om elevmedvirkning i regi av Fylkesmannen i Østfold

Hjartdal kommune i Telemark, kvalitetsutvikling av skoler

Helse Stavanger, kvalitetsutvikling/kvalitetssikring alle bedriftsbarnehage 2005

Ryenberget skole, Oslo, virksomhetsutvikling

RKK, Ytre Helgeland, kvalitetsutvikling/kvalitetssikring skoler

Manglerud Politistasjon, Oslo, kvalitetsutvikling/brukerundersøkelser

Spydeberg kommune, kursdag for alle skoleansatte om kreative verktøy/de Bonos Tenkehatter

Asker kommune, ved Hvalstad skole, demonstrasjonsskole, Swot analyse og virksomhetsutvikling

Asker kommune ved Billingstad skole, virksomhetsanalyse og opplæring i læringsstrategier 2008

Gjerdrum kommune, lederopplæring for skoler, ppt og barnehageadministrasjon

Gjesdal kommune, ved Bærland skule, studietur

Lier kommune, Utsikten barnehage, lederveiledning 2006 – 2007

Det er i tillegg avholdt en rekke workshops om skole- og barnehageutvikling med deltakere fra hele landet.