Planleggingsdager

Ringer i vann kommer gjerne og foreleser på planleggingsdager, fagdager, kveldssamlinger eller kick-off samlinger. Vi har forelesningserfaring fra små grupper opp til fulle håndballhaller 🙂

Ta direkte kontakt med oss for vedrørende pris, tema og innhold. Vi har ingen «standardpakker», men forsøker så langt råd er å sy et innhold tilpasset den enkelte barnehage, den enkelte barnehageeier eller kommune/fylke. Vi har forelest i barnehager i de fleste norske fylker, og har også holdt kurs og forelesninger både i Sverige, Tyskland og på New Zealand. Sjekk gjerne ut våre referanser her.